Zakładanie spółek

Oferujemy kompleksową pomoc w rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym:

  • spółki jawnej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo - akcyjnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjnej.

a także innych podmiotów mających obowiązek rejestracji w KRS:  

  • stowarzyszeń,
  • fundacji, 
  • spółdzielni.

W ofercie świadczonych przez nas usług znajduje się również zakładanie spółek. Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc oraz profesjonalne wsparcie. Początkowo przedstawiamy Klientowi wszystkie możliwe do zarejestrowania typy spółek wraz z ich krótką charakterystyką oraz uwarunkowaniami podatkowymi co pozwala na wybór rodzaju spółki optymalnie dopasowanego do potrzeb Klienta.

Przygotowujemy opis funkcjonowania przyszłego podmiotu oraz uzgadniamy z Klientem zapisy umowy spółki a więc - przedmiot działalności, sposób reprezentacji i prowadzenia spółki i tym podobne. Po uzgodnieniu przygotowujemy kompletną umowę spółki oraz formularze rejestracyjne i dokumenty dodatkowe.

Dzięki temu nasi Klienci nie muszą martwić się wnioskami o nadanie numeru NIP czy REGON oraz zgłoszeniem do ZUSu. Sprawdzamy również dostępność nazwy firmy, organizujemy spotkania z notariuszami i składamy komplet dokumentów we właściwym sądzie. Słowem, dla naszych Klientów przeprowadzamy wszystkie czynności z jakimi wiąże się zakładanie spółek.